Azərbaycan Respublikasının vergiləri

Fiziki Şəxslərin Gəlir Vergisi

Vergi Dərəcələri

Vergitutmanın formaları

Qanunvericiliyə İstinad

Vergi Ödəyiciləri

Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxlər

Vergi Məcəlləsi, Maddə 95

Vergi dərəcələri

Muzdlu işə aid olan gəlir vergisi – neft-qaz və dövlət sektorlarına aid edilən

Dövlət sosial təminat sistemi vasitəsilə ödənilən pensiyalar istisna edilməklə, hüquqi şəxslər və ya sahibkarlar tərəfindən ödənilən pensiyalar üzrə vergi

Vergi uçotunda olmayan fiziki şəxslərin göstərilmiş xidmətlər (işlər) üçün alınmış gəlir vergisi

2500 manatadək gəlir üzrə – 14%

2500 manatdan çox olduqda gəlir üzrə – 350 manat + 2500 manatdan çox olan məbləğin 25%

ödəmə mənbəyindən və ya bəyannamə üzrə

Vergi Məcəlləsi, Maddələr 101.1, 101.1-3.

Muzdlu işə aid olan gəlir vergisi – digər sektorlarına aid edilən (01.01.2026 tarixinə qədər etibarlıdır)

8000 manatadək gəlir üzrə – 0%

8000 manatdan çox olduqda gəlir üzrə – 8000 manatdan çox olan məbləğin 14%

ödəmə mənbəyindən

Vergi Məcəlləsi, Maddə 101.7

Texnologiyalar parkının rezidenti kimi texnologiyalar parkından kənar fəaliyyət göstərən sistem inteqrasiyası, proqram təminatının hazırlanması və inkişaf etdirilməsi fəaliyyətini həyata keçirən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən əldə edilən aylıq gəlirlərindən gəlir vergisi

31.12.2025 tarixinə qədər – 8000 manatdan çox olan məbləğin 5%

01.01.26-dən 31.12.32 tarixinə qədər – 5%

ödəmə mənbəyindən

Vergi Məcəlləsi, Maddə 101.1-1

Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə gəlirdən vergi

Muzdlu işçi kimi cəlb etmədiyi fiziki şəxslərə hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarlar tərəfindən ödənilən maddi yardım, mükafat və təqaüdlərdən vergi

Vəkil qurumlarının tərkibində fəaliyyət göstərən vəkillərin həmin qurum tərəfindən ödənilən gəlirlərindən vergi

14%

ödəmə mənbəyindən və ya bəyannamə üzrə

Vergi Məcəlləsi, Maddə 101.2

Fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətinindən alınmış gəlirdən vergi

20%

bəyannamə üzrə

Vergi Məcəlləsi, Maddə 101.3

Xüsusi notarius tərəfindən notariat xidmətlərinə görə alınmış gəlirlərdən vergi

10%

bəyannamə üzrə

Vergi Məcəlləsi, Maddə 101.4

İdman mərc oyunlarından, lotereyalardan, habelə digər yarışlardan və müsabiqələrdən pul şəklində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) vergi

10%

ödəmə mənbəyindən

Vergi Məcəlləsi, Maddələr 101.5, 150.1.10, 150.1.11

Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanununa uyğun olaraq malların təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlərindən vergi

5%

ödəmə mənbəyindən

Vergi Məcəlləsi, Maddə 101.6,

Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanun, Maddə 3.5