Azərbaycanın Vergi Sistemi və Vergi Rejimləri

Vergi sistemi


Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi qaydalarını tənzimləyən əsas sənəd Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsidir. Həmçinin Vergi Məcəlləsi vergitutma məqsədləri üçün nəzərə alınmalı olan digər qanunvercilik aktlarınada istinad edir.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycanda vergi sistemi qaydalarını tənzimləyən əsas sənəddir. Vergi Məcəlləsi, vergitutma məqsədləri üçün nəzərə alınmalı olan digər qanunlara da istinad edir.

Vergi rejimləri

1. Ümumi vergi rejimi Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənir və Vergi Məcəlləsinin 2-ci maddəsində göstərilən hallar istisna olmaqla, bütün vergi ödəyicilərinə şamil edilir. Vergi Məcəlləsində, işğaldan azad edilmiş ərazilərin, Azərbaycanın müxtəlif reqionlarda yerləşən texnologiya parkların rezidentləri və mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri üçün vergi güzəşləri və azadolunmaları da nəzərdə tutulur.


2. PSA və HGA vergi rejimi, müxtəlif neft və qaz, həmçinin qızıl yatağları üzrə hasilatın pay bölgüsü və Əsas ixrac boru kəmərləri haqqında sazışlər əsasında işləyən əməliyyat şirkətlər, podratçı tərəflər və xarici (əsasən) subpodratçılar üçün vergitutma məsələləri nəzərə alır.


3. Ələt Azad İqtisadi Zonasının vergi rejimi “Ələt Azad İqtisadi Zonası haqqında” qanunla tənzimlənir.

Vergi Məcəlləsinin Bəzi Anlayışları